Menu

Vína z Moravy, Vína z Čech

akce a novinky

Vinobraní v Nosislavi: Třetí ročník vinobraní "Pod hradbami" naznačuje pomalu tradici

Mladá fronta Dnes, 2.9.2005

Nosislav je jednou z obcí, kde se vinobraní stává každoroční tradiční kulturněspolečenskou událostí roku.

Jihomoravská obec Nosislav leží zhruba 4 kilometrů jihovýchodně od města Židlochovice na úbočí kopců Přírodního parku Výhon. Svratka je zde hranicí vyvýšeniny "Ždánický les", kam Výhon náleží, s Dyjskosvrateckým úvalem.
. . . . Na svazích s dalekým výhledem jsou vinohrady, pole, sady, přirozené remízky a lesíky, v nížině pak zbytky lužního lesa.
. . . . Zastavěné území je téměř celé na levém břehu řeky. Dnes řeku sleduje silnice Rajhrad - Břeclav a v místě staré silnice vznikla cyklotrasa č. 5149 tzv. Velkopavlovická, která spojuje cyklostezku Brno - Vídeň do dalších vinařských lokalit.
. . . . Geologicky zde vlivem větrů a vody vznikla cihlářská žlutice, která došla využití v dřívějších cihelnách.

Lidé si lokalitu oblíbili už pradávno

V šesti lokalitách jsou dokumentovány archeologické nálezy, svědčící o osídlení nejméně z dob 3500 - 4000 let před Kristem. Nejstarší písemný doklad o existenci Nosislavi pochází z roku 1278.
. . . . Nejstarší architektonickou památkou jsou zbytky pozdně gotické vodní tvrze (zmínka 1371) a opevnění kostela sv. Jakuba z počátku 16. století. Kostel byl postaven v téže době na starších základech.
. . . . Ve středověku patřila Nosislav k nejvýznamnějším sídlům regionu. Základem rozvoje obce bylo vinařství - nejstarší zpráva o vinici Nivka spadá do roku 1406.
. . . . Na městečko byla ves Nosislav povýšena roku 1486, byl jí udělen znak a další privilegia -od roku 1497 se datuje horenské právo.
. . . . Vrcholu rozvoje dosáhla obec Nosislav v 16. století, kdy zde byl vybudován mlýn, pivovar a dále se rozvíjelo vinařství. V obci vlastnili majetky mimo jiné i kartuziáni, kteří zde vybudovali několik vinných sklepů. Vývoj se zastavil důsledkem třicetileté války.

Vinohradnictví má velké zásluhy

Dnes patří obec ke skupině jihomoravských obcí, navazujících především na vinohradnickou činnost. O tom svědčí i nová tradice v konání vinobraní jakožto kulturně-společenské akce. To nosislavské se nazývá "Vinobraní pod hradbami" a letošní 3. ročník se bude konat o víkendu 17. a 18. září. Navazuje na starou tradici jarmarku a ochotnického divadla - tyto akce mají kořeny v dávné minulosti, kdy se naši předkové na jarmarku a zarážení hory nejen scházeli, aby dobře nakoupili, ale také něco uviděli a večer se při dobrém jídle a pití něco dozvěděli a pobavili.

Proč "Pod hradbami"

Prostor v okolí katolického kostela (v obci je i evangelický) skýtá nepřeberné množství využití. Hradby lemují vzniklé hlediště jak pro ochotnické divadlo či cimbálovku, tak pro dětská vystoupení. Na celém prostoru pod hradbami je jarmark jakoby v původním prostředí, ale je zde i možno "vychutnat" si dobrou muziku při víně či burčáku.
. . . . Letos čeká na návštěvníky bohatý program. Pro dospělé je připravena přehlídka nejlepšího nosislavského vína, otevřeny budou sklepy, v sobotu večer si mohou lidé zatancovat, v neděli poslechnout cimbálovou kapelu, zhlédnout mohou představení ochotnického divadla či výstavu obrazů, navštívit bude možno jarmark. Pro děti je v neděli připraven program plný nejrůznějších her a soutěží o zajímavé ceny.
. . . . A co nového čeká návštěvníka letošního ročníku? Například nedělní program bude obohacen o "polední" historický průvod, směřující pod hradby na jarmark, v němž bude sám pan hofmistr Vilém z Pernštejna, páni horní, hutaři a především mládež v krojích, která bude roznášet koláče a víno.
. . . . Historie folkloru na jižní Moravě je bohatá. Téměř každá obec se může pyšnit něčím zajímavým. Kroje, malované sklepy a hody jsou nedílnou součástí života i dnes. V Nosislavi se podařilo kromě jiného obnovit tradici vinobraní.

***

Program Vinobraní pod hradbami

KDY CO

Sobota 17. 9. 2005

20.00 Taneční večer se skupinou Raffael v hale TJ za mostem
20.30 Vystoupení ochotníků s tradičními zvyky, hutaři
a zloději, prodej burčáku a občerstvení

Neděle 18. 9. 2005

12.30 Historický průvod obcí - zastavení u vinařských uliček
14.00 Zahájení a předání horenského práva do rukou starosty

14.15 Taneční kroužek dětí z MŠ Žabčice
15.00 Zarážení hory s místními ochotníky
15.45 Skupina Asmodeus a hrdelní tresty
16.00 Cimbálová muzika Donava a Mužácký sbor z Archlebova
16.30 Historický šerm se skupinou Asmodeus
17.00 CM Donava a Mužácký sbor z Archlebova
9.00 - 18.00 Výstava obrazů malířek Marie Sedláčkové
a Jany Rozkové v Lidovém domě
14.00 - 18.00 Přehlídka vín z "Výhonu" v sále Lidového domu
17.00 - 20.00 Otevřené sklepy v Nosislavi

Foto popis: Díky vinohradnictví se zdárně vyvíjela i obec Nosislav
Foto autor: Foto: Milada Válková