Menu

Vína z Moravy, Vína z Čech

akce a novinky

Jak často pijeme víno

Marketing a média, 18.8.2008

Ženy obecně pijí víno častěji než muži

V několika příštích číslech zde bude prezentován blok zaměřený na pití vína a jeho nákup. Třetina lidí pije víno výjimečně nebo pouze při speciálních příležitostech, stejně tak necelá třetina lidí jej pije jednou týdně a více.

Jak ukazuje graf, ženy obecně pijí víno častěji než muži, ti jsou ale dominantní v kategorii nejsilnějších konzumentů. Z hlediska věku je pití vína nejrozšířenější mezi třicátníky, kde ho alespoň jednou do týdne pijí čtyři lidé z deseti. Zaměříme-li se na vědomosti o víně, pak necelé tři pětiny lidí se v problematice vína vyznají jen velmi málo, nebo vůbec. Jedna třetina považuje své znalosti za dostatečné a sedm lidí ze sta se považuje za znalce. Své vědomosti o víně obecně hodnotí lépe muži a z hlediska věku je nejvíce znalců mezi čtyřicátníky. Platí také, že čím silnější konzument vína, tím větším znalcem se cítí. Snapshots je unikátní on-line systém k rychlému získávání aktuálních informací z trhu, které jsou zjišťovány na reprezentativním panelu internetové populace ČR na vzorku 591 lidí ve věku 15-69 let.