Menu

Vína z Moravy, Vína z Čech

akce a novinky

Velké Pavlovice víno a meruňky

Nový život, 22.5.2008

Velké Pavlovice jsou hlavním městem Velkopavlovické vinařské oblasti a kolébkou velkopavlovické meruňky. To už stojí za návštěvu!

Pěstování vína ve Velkých Pavlovicích má více než 750tiletou tradici. První písemné zmínky se datují již do roku 1252, kdy se Boček z Obřan zmiňuje o tom, že obdaroval žďárský klášter třetinou výnosů z pavlovických vinic.

O skutečně kvalitním červeném vínu z Pavlovic se pak píše již od roku 1586 a v 18. století byl místní mok zařazen moravským zemským fyzikem Řehořem Volným mezi nejlepší moravská vína vůbec. Dnes se na téměř 400 hektarech registrovaných vinic pak nejlépe daří odrůdám s modrými hrozny, jako je Frankovka, Svatovavřinecké, Modrý Portugal a André. Mezi nejpěstovanější zástupce odrůd s bílými hrozny patří především Veltlínské zelené, Ryzlink vlašský, Müller Thurgau a Neuburské.

Velké Pavlovice jsou hlavním městem Velkopavlovické vinařské podoblasti, která zahrnuje 75 vinařských obcí. A jako centrum zdejšího vinařství přinesly světu také několik nových odrůd vinné révy.

Velkopavlovické vinobraní

Velká slavnost úrody a vinařského umění se tradičně datují k prvnímu víkendu měsíce září. Trvá vždy dva dny a dvě noci. Začíná se v pátek v podvečer a pokračuje se velmi bohatým programem až do hluboké nedělní noci.

Stěžejním bodem celého vinobraní je hraná scénka původního obřadního zvyku, známého jako zarážení hory, které předchází průvod krojované chasy, dětí i vdaných paní a ženáčů městem. Od hodovního průvodu se však mírně liší. Stárci a stárky jsou sice oblečeni do slavnostních krojů jako o hodech, avšak ostatní chasa i děti jdou v krojích pracovních, dívky v takzvaných červenicích, chlapci mají modré pracovní zástěry.

Včele průvodu kráčí dva stárci nesoucí obrovský hrozen vína, který je pečlivě svázán ze spousty malých hroznů, symbolů úrody jižní Moravy a Vinobraní.

Prapůvodní obřadní zvyk zarážení hory měl však svůj opodstatněný účel, a to ochránit právě dozrávající úrodu hroznů, kdy byl do vinohradů zakázán vstup všem, vyjma hospodáře.

Smyslem a cílem dnešních slavností je rozvíjet tradici a připravit pestrý program pro všechny generace, tedy vpravdě lidové slavnosti, které nepostrádají myšlenku a duši. Termín letošního Velkopavlovického vinobraní je stanoven na 29. a 30. srpna.

Velkopavlovické meruňky

Meruňka jako ovocný druh pochází z Asie, ale odrůda, která dnes roste v mnoha českých zahrádkách, je původem právě z Velkých Pavlovic. Velkopavlovická meruňka se na Jižní Moravě pěstuje už více než dvě stě let a poprvé byla popsána v roce 1931.

A ve kterých tratích katastru Velkých Pavlovic se rodí nejlepší ovoce? Jsou to Ostrovce, Padělky, Zádvorská, Nadzahrady, tedy polohy mírných svahů západní, východní nebo severní expozice. Ovoce slouží na výrobu kompotů, džemů, marmelád, dření, na sušení, ale také velmi lahodnou pálenku, takzvanou meruňkovici.

Véce na: www.velke - pavlovice.cz