Menu

Vína z Moravy, Vína z Čech

Znojemsko video blog cyklostezky

Galati vitis - server o pěstování a ochraně révy vinné

Stránka je rozdělená do několika sekcí – je to jednak často doplňovaná sekce aktuality, která jednak reaguje na průběh počasí a šíření chorob a radí vinohradníkům a také obsahuje mnoho užitečných a aktuálních informací pro vinohradníky např. o míchání a dávkování postřiků, hnojení vinice atd.
Dále je to sekce zajímavosti, ve které je množství užitečných informací a dokumentů, např. popis fenofází, seznam přípravků, ochranářský kalendář, učební texty o živinách, virových chorobách a fyziologických poruchách atd.
Kromě těchto dvou pasivních sekcí je na stránce aktivní sekce prognóza a signalizace, kde si uživatel po registraci nastaví definici svých konkrétních vinic. Poté každý týden zadává průběh počasí – zejména informaci o srážkách, případně průměrných teplotách a aktuální fenofázi. V návaznosti na vložené údaje program zobrazí aktuální signalizaci pro konkrétní vinici, tj. zda stříkat a proti jaké chorobě a také seznam doporučených přípravků.
Informace o doporučené ochraně se samozřejmě nedají používat jako „kuchyňský recept", na což upozorňují samotní autoři programu, ale je nutno je kombinovat s jinými informačními zdroji – zejména aktuálním stavem vinice, vlastní zkušeností či názory expertů.
Tato velmi zajímavá aplikace je založená na velmi bohatých znalostech a zkušenostech kolektivu autorů vedeným ing. Gašparem Vanekem, CSc. a ing. Zlaticou Vanekovou, CSc a je velmi zajímavým informačním zdrojem pro naše vinohradníky.