Menu

Vína z Moravy, Vína z Čech

Znojemsko video blog cyklostezky

Podpora vinařství a vinohradnictví v JMK

V souladu s dotačním programem „Podpora vinařství a vinohradnictví v JMK" (dále jen „PVV"), schváleným na 61. schůzi Rady Jihomoravského kraje dne 18.2.2010 usnesením č. 4046/10/R 61 a nabývajícím účinnosti dnem 1.3.2010, je zveřejněna výzva Rady Jihomoravského kraje k podání žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v roce 2010 v rámci PVV.