Menu

Vína z Moravy, Vína z Čech

Znojemsko video blog cyklostezky

Vinařský fond

Podle ustanovení § 2 odst. 1 vyhlášky č. 97/2006 Sb. je možno podávat žádosti o podporu Vinařskému fondu v termínech od 1. ledna do 15. února a od 1. července do 15. srpna. Rada Vinařského fondu projedná žádosti do 30 dnů od skončení termínu pro podávání žádostí, tj. do 15.3., resp. 15.9. Následně každý žadatel obdrží její rozhodnutí.